“Сухо” строителство – да или не?

Системите за “сухо” строителство намират все по-голямо приложение в съвременните строителни методи. В днешния материал, ще се постараем да Ви запознаем с термина “сухо” строителство и какви позитиви и негативи носи след себе си.

  Какво разбираме под “сухо” строителство?

“Сухо” строителство е термин, обващащ определен дял от строителната индустрия, при който не се извършват и/или са сведени до минимум “мокри” процеси, при извършването на строително-ремонтни дейности на самия обект.

Или казано по-просто:

представлява метод, при който се използват гипсокартонени, гипсофазерни или циментови плоскости, монтирани на метална и/или дървена конструкция за изграждане на преградни стени, окачени тавани, повдигнати подове, предстенни и фасадни обшивки, като по този начин, всички “мокри” процеси, характерни за конвенционалното строителство са сведени до минимум.

Вече 2 пъти споменах и термина “мокро” строителство и може би  ще е добре да хвърля малко светлина върху него. Образно казано, това са почти всички процеси при конвенционалното строителство, не можещи да се извъшват без наличието на вода. Да вземем за пример изливането на бетон, зидане на тухли, полагане на мазилки и шпакловки и т.н.

Видове системи за “сухо” строителство

Една система за “сухо” строителство представлява определен ред, по който биват организирани отделните процеси, които трябва да бъдат изпълнени по определен начин и последователност, с подходящи за целта материали, консумативи и инструменти.

Утвърдените системи, разбира се, се разработват от големите производители, имащи капацитета да направят необходимите тестове и да предложат най-добрите материали за тяхното изпълнение. Всеки елемент от системата е от значителна важност и погрешното изпълнение на незначителни на пръв поглед процеси, може да доведе до сериозни щети в бъдеще, съответно и използването на неподходящи материли би се отразило върху устойчивостта на системата във времето.

Водещи производители в сектора:
  • Rigips (част от  Saint – Gobain), чиято продуктова гама включва гипсови, гипсофазерни и специализирани плоскости; изолационни системи за тавани, противопожарна защита, акустична и звукоизолация, както и гипсови мазилки и смеси за шпакловка.
  • Barrisol, чиято продуктова гама включва опънати тавани.
  • Hunter Douglas, чиято продуктова гама включва алуминиеви и PVC системи за окачени тавани, фасади и пр.
  • Knauf, чиято продуктова гама включва системи за окачени и растерни тавани, предстенни облицовки, преградни стени, сухи подове и др..

Може би е редно да споменем, че Knauf са единствената компания, която предлага за своите системи всички необходими компоненти, както и подробна информация за начина на изпълнение, подплатена с технически проспекти.

Предимства?

Ще започна от бързината на монтиране, което е сред основните предимства – спестява много време и пари.

сухо строителство

Освен средствата, които ще спестите, прилагането на “сухо” строителство е не толкова времеемко – без “мокри” процеси, бързо и лесно може да облицовате мансардата си и подготвите помещението за боядисване за по-малко от ден. Липсата на влага в помещенията след приключване строителните дейности, позволява внасянето на мебели и техника, часове след приключване на бояджийските дейности. Ниското тегло на конструкциите, дава по-голяма свобода на проектантите.  Намаляват се изискванията за носимоспособността на сградите и в същото време, бъдещи промени в дизайна и разположението се осъществяват с лекота. Именно тази гъвкавост играе ключова роля при решаването на разпределенията на по-горните етажи, където традиционните тухли създават повече проблеми, отколкото ползи.

“Сухото” строителство решава едновременно проблеми свързани със звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост. Повърхността се обработва единствено в областта на фугите, което я прави готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки.  Системите за “сухо” строителство са приложими през всички сезони, като до минимум са сведени строителните отпадъци, а благодарение на използваните материали, могат да се осъществяват безпроблемно идеите на архитекти, дизайнери и художници, които поемат все по-големи предизвикателства и пренасят най-смело проектираните детайли и планировъчни решения.

                                                                            Допълнителна площ или реновиране на стари сгради?

Безспорно, в даден момент, в бита на всяко семейство възникват ситуации, при които има крещяща необходимост от допълнителна площ за обитаване или бързо освежаване на жилището. Един от начините за получаване на допълнителна жилищна площ и бързо приключване на ремонтните дейности е използването на системите за “сухо” строителство.
Гипсовите плоскости, вложени в жилищното строителство, осигуряват здравословна среда на живот и създават усещане за уют и комфорт. Гипсът регулира влажността на въздуха в затворени помещения, тъй като се състои от множество малки пори, които при наличие на влага във въздуха я поемат и при недостиг – отдават.

На последно, но не по значение място, “сухото” строителство е предпочитан метод при реновирането на стари сгради и помещения, където основен проблем се оказва натоварването, което се получава при влагането на нови материали. С прилагането на “сухо” строителство, натоварването е минимално, заради липсата на “мокри” процеси, бетон и подобни настилки, които са с близо 20% по-високо собствено тегло от гипсовите плоскости. Замяната на стандартните керамични продукти с преградни стени, по системата на “сухо” строителство олекотява още повече плочата, подобрявайки звуко- и пожароизолацията (както споменахме и по-горе).

Към кого да се обърнем?

Екипът на ROJY DESIGN притежава близо 10 годишна екзпертиза в строителните и архитектурни решения за Вашия дом, офис или крайно нестандартен проект, като обединява мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, строители, доставчици). По този начин се нареждаме сред малкото  колеги в бранша, предоставящи цялостно решение от А до Я при изпълнението на Вашия проект.

Related Posts

Leave a Comment!

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *